Η θερμοκρασία στην είναι: ° C και ο καιρός είναι:

Category: Γενική Οδοντιατρική
Published on 11 January 2013 Hits: 9049
Print

Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα ορθοδοντικά προβλήματα;

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι προβλημάτων:

  • Ο πρώτος τύπος είναι τα οδοντικά προβλήματα, όπου τα δόντια για διάφορες αιτίες δεν έχουν σωστές θέσεις στην οστική τους βάση, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συνωστισμένα, με διαστήματα στροφές.
  • Συνήθως τα προβλήματα αυτά δεν είναι εμφανή, όταν το στόμα είναι κλειστό.Ο δεύτερος τύπος είναι τα σκελετικά προβλήματα, όπου οι γνάθοι δεν έχουν αυξηθεί αρμονικά μεταξύ τους, με επίπτωση στη λειτουργία του στόματος και στην αισθητική του προσώπου. Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας είναι η βελτίωση των θέσεων των δοντιών και η αρμονία του προσώπου.
  • Τέλος, στον τρίτο τύπο ο ασθενής παρουσιάζει συνδυασμό οδοντικών και σκελετικών προβλημάτων, τα οποία έχουν επίπτωση όχι μόνο στην περιοχή του στόματος, αλλά και στην εμφάνιση του προσώπου.

Τι είδους ορθοδοντικοί μηχανισμοί υπάρχουν;

Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται κατά την ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να είναι κινητοί μηχανισμοί, όταν ο ασθενής μπορεί να τους βγάλει μόνος του από το στόμα ή ακίνητοι, όταν μένουν σταθεροί στα δόντια κατά την θεραπεία και αφαιρούνται μόνο από τον ορθοδοντικό.

 
np3 np20
Λευκά «σιδεράκια» στην άνω
γνάθο και μεταλλικά στην κάτω
Μεταλλικά «σιδεράκια» τοποθετημένα στις γλωσσικές (πίσω) επιφάνειες των δοντιών

 

Η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει με κινητούς μηχανισμούς (μασελάκια), αλλά αυτοί οι μηχανισμοί διορθώνουν πολύ περιορισμένα (τοπικά) προβλήματα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ορθοδοντική απαιτεί ακίνητους μηχανισμούς (σιδεράκια), που δεν διορθώνουν μόνο τη θέση των δοντιών, αλλά αποκαθιστούν και την αρμονία των χειλέων και την αισθητική του προσώπου γενικότερα.

Μηχανισμοί διεύρυνσης

Είναι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για αλλαγή του σχήματος των οδοντικών τόξων. Περιλαμβάνουν κινητές πλάκες διεύρυνσης που πρέπει να είναι στο στόμα μέρα και νύχτα και ακίνητους μηχανισμούς διεύρυνσης που είναι διαρκώς προσκολλημένοι στα δόντια.

Λειτουργικά μηχανήματα

Είναι κινητοί ή ακίνητοι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση σκελετικών προβλημάτων σε περίπτωση που ο ορθοδοντικός επιδιώκει καθοδήγηση, διέγερση ή και αναστολή της αύξησης των γνάθων. Ενδείκνυνται σε μικρά παιδιά, αλλά κυρίως στην προεφηβική και εφηβική ηλικία. Τα κινητά λειτουργικά μηχανήματα χρησιμοποιούνται τη νύχτα και μερικές ώρες της ημέρας ενώ τα ακίνητα, επειδή είναι σταθερά προσαρμοσμένα στα δόντια, δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το παιδί. Τα πλεονεκτήματα των κινητών μηχανισμών έναντι των ακίνητων είναι ότι καθαρίζονται ευκολότερα και μπορεί να αφαιρεθούν για πιο άνετη μάσηση. Το γεγονός όμως ότι αφαιρούνται κατά βούληση, αποτελεί σε μη συνεργάσιμα παιδιά σοβαρό μειονέκτημα.

Εξωστοματικά μηχανήματα

Αυτά στηρίζονται με ελαστικούς ιμάντες στον αυχένα ή στο κεφάλι και χρησιμοποιούνται, είτε σε ορθοδοντικά προβλήματα, εξασφαλίζοντας στα δόντια τον χώρο που λείπει, είτε σε σκελετικά προβλήματα επιτυγχάνοντας προτροπή ή αναστολή της αύξησης των γνάθων.

Ακίνητοι μηχανισμοί - (Τα κλασσικά σιδεράκια)

Ελαστικοί δακτύλιοι, ελαστικές αλυσίδες ή ειδικά ελατήρια, τα οποία τοποθετούνται σε συνδυασμό με τα τόξα, που συνδέουν τα μεταλλικά ή τα κεραμικά άγκιστρα, προκαλούν μετακίνηση ακριβείας στα δόντια προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ηλικία και έχουν απόλυτη ένδειξη, οποτεδήποτε είναι απαραίτητη ή μετακίνηση ακριβείας ορισμένων ή όλων των δοντιών.

Συγκρατητικοί μηχανισμοί

Μετά την αφαίρεση των ακίνητων μηχανισμών είναι απαραίτητη η διατήρηση του αποτελέσματος για διάστημα, που ορίζει κατά περίπτωση ο ορθοδοντικός. Αυτό γίνεται με κινητούς ή ακινητους συγκρατητικούς μηχανισμούς. Η συνέπεια του ασθενούς στη φάση αυτή είναι καθοριστική, γιατί διασφαλίζει τη θεραπεία από πιθανές υποτροπές.

Βρίσκεστε εδώ:   HomeΓενική ΟδοντιατρικήΟρθοδοντική